Norge

Teknisk support er tilgjengelig på mail: support.no@doro.com.

Teknisk brukerstøtte er også tilgjengelig på telefon: 820 71 787, kr. 13,02 per minutt (pris korrekt ved tidspunkt for publikasjon)